Rekrutacja i zapisy

Przedszkole – przebieg rekrutacji

  • Przedszkole przyjmuje dzieci od 2,5 roku życia
  • Zapisy trwają przez cały rok kalendarzowy. Liczba miejsc jest ograniczona.
  • By wziąć udział w rekrutacji należy dostarczyć do placówki wypełniony i podpisany  wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_mini_mini.pdf 
  • Po złożeniu wniosku otrzymujecie Państwo maila z potwierdzeniem zapisania na liście oczekujących
  • Następnie kontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi w celu podpisania umowy o świadczenie usług.

 

Żłobek – przebieg rekrutacji

  • Nabór do żłobka trwa przez cały rok kalendarzowy
  • Żłobek przyjmuje dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, 
  • By wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować wniosek w systemie rekrutacyjnym: NABÓR 
  • Podpisany wniosek w wersji papierowej należy dostarczyć do żłobka pierwszej preferencji
  • Następnie kontaktujemy się z osobami zakwalifikowanymi w celu podpisania umowy o świadczenie usług.